עדן גיאת טריו

Beit Haamudim, Rambam 14, Tel Aviv

הטריו של עדן גיאת מגיע לבית העמודים. סט ראשון 20:30, סט שני 22:00. להזמנת מקומות לחצו בקישור.